Wat is ouderenmis(be)handeling? 

•    Ouderenmis(be)handeling is elke vorm van geweld tegen een oudere persoon (55+). Dit kan lichamelijk, seksueel, psychisch of economisch geweld zijn.  

•    Ouderenmis(be)handeling kan eenmalig zijn of gebeurt meerdere keren.

•    Tussen het slachtoffer en degene die mis(be)handelt is er een persoonlijke of een professionele band. Vertrouwen speelt een belangrijke rol.

•    De oudere persoon is afhankelijk van de pleger bijvoorbeeld voor verzorging, zoals bij een bejaardenverzorger. Er kan ook een emotionele en/of financiële afhankelijkheid zijn, bijvoorbeeld van een inwonende zoon of dochter. De afhankelijkheid zorgt ervoor dat de mis(be)handeling vaak wordt verzwegen voor de buitenwereld.

•    Het geweld kan zowel actief als passief zijn. Actief geweld met kwaad opzet is bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling, zoals knijpen, laten vallen, hardhandige verzorging, te veel medicijnen toedienen, enz.  maar ook bestelen, afpersen, afblaffen, schelden. Er is ook veel passief geweld. Dat is geweld door iets niet te doen. Bijvoorbeeld iemand niet helpen bij het eten, geen of foute medicatie geven of kledij onvoldoende verversen.

•    Ouderenmis(be)handeling kan gepleegd worden door de partner, door de kinderen, door familieleden, vrienden, … , maar ook door professionelen. Er is niet altijd sprake van kwaad opzet.

•    Een situatie van ouderenmis(be)handeling kan al jaren aan de gang zijn voor men ermee naar buiten durft komen.

Ben je het slachtoffer van ouderenmis(be)handeling of maak je je zorgen over een slachtoffer? Wordt het jou soms te veel en wil je dat dit stopt? Contacteer dan hulplijn 1712. Professionele hulpverleners zoeken samen met jou een oplossing.


Vormen van ouderenmis(be)handeling

•    Lichamelijk geweld: knijpen, duwen, slaan, schoppen, onnodig vastbinden….
•    Psychisch geweld: schelden, pesten, vernederen, negeren, dreigen (vb. dat de kleinkinderen niet meer mogen gezien worden), …
•    Financieel en materieel geweld (economisch geweld): stelen of opeisen van geld of eigendom, onder valse voorwendselen toeeigenen van bezittingen, misbruik van volmachten, …
•    Schending van rechten zoals privacy, bewegingsvrijheid, zelfbeschikking, …  Bijvoorbeeld: ongevraagd post lezen of achterhouden, de oudere nooit alleen laten, geen bezoek toelaten.
•    Seksueel geweld: ongewenste intieme handelingen, aanranding, verkrachting, vernederingen…
•    Verwaarlozing: onvoldoende of niet aangepaste voeding en zorg te bieden (medische of hygiënische zorg)…

 

Vermoeden van ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie 

Maak je je zorgen over de behandeling van een oudere in de thuissituatie, bijvoorbeeld door een familielid of een verzorgende?  Bel of chat met een hulpverlener van 1712.

  • Een hulpverlener luistert naar je verhaal en zoekt uit of je bezorgdheid terecht is.
  • Samen met jou wordt een inschatting gemaakt van de risico’s van de situatie.
  • Er wordt bekeken welke acties je zelf eventueel kan ondernemen en wie jou kan verder helpen, vb. een dienst in je buurt. 
  • Je kan ook meer informatie krijgen over het ontstaan van geweld, over mogelijke reacties op geweldsituaties, je rechten, enzovoort. 
  • Een gesprek is gratis en discreet. De oproep verschijnt niet op je telefoonrekening en je kan anoniem blijven.

 

Ouderenmis(be)handeling in een professionele context   

Ook in een serviceflat, een centrum voor kortverblijf, een woonzorgcentrum,... kunnen ouderen het slachtoffer worden van mis(be)handeling, door een partner, familielid, medebewoner of een professional.

Als je getuige bent van een dergelijke situatie kan je contact opnemen met 1712. Professionele hulpverleners zullen naar je luisteren en samen met jou een inschatting maken van de risico’s van de situatie.

De 1712-hulpverlener zal ook samen met jou zoeken welke stappen je kan ondernemen en wie jou hierbij verder kan helpen. 

Ben je professional en vermoed je ouderenmis(be)handeling? Neem dan contact op met VLOCO om de casus anoniem voor te leggen. VLOCO, het Vlaams Expertisecentrum voor Ouderenmis(be)handeling, is het rechtstreekse aanspreekpunt voor professionelen die met de problematiek van ouderenmis(be)handeling geconfronteerd worden.

VLOCO is elke werkdag van maandag tot vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur op het nummer 078 15 15 70 of via mail: ouderen@cawoostvlaanderen.be.

Meer info over ouderenmis(be)handeling vind je via de website: www.ouderenmisbehandeling.be
 Bel, mail, chat in alle vertrouwen

Bel, mail, chat in alle vertrouwen

Je kunt met 1712 bellen, chatten of mailen. 1712 is telefonisch te bereiken op het nummer 1712. Daarna kies je je provincie en je wordt doorverbonden. 

  • Het telefoon- of chatgesprek is gratis.
  • Het gesprek blijft vertrouwelijk.
  • Jouw oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening
  • Je hoeft niet te zeggen wie je bent.


BEL MAIL CHAT 1712

BEL 1712

BEL 1712

Van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 18:00

Mail 1712

Mail 1712

24uur op 24 uur bereikbaar
7 dagen op 7

1712 Chat

1712 Chat

Van maandag tot donderdag
van 13u tot 17u en van 18u tot 22u