1712 online

Wat?

 • Via www.1712.be kan je chatten met een professionele hulpverlener van CAW Oost Brabant of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. Je krijgt informatie, advies en ondersteuning over geweld.

De 1712 chat is open dinsdag, woensdag en donderdag van 17 tot 19u.

Online, offline of bezet ?

Indien niet offline zie je “de 1712 chat is gesloten”.
Wanneer ze open zijn zie je per medewerker of die bezet is of vrij. Indien vrij staat de chatknop op groen kan je die aanklikken.

Vertrouwelijk, discreet en gratis

 • Het onlinegesprek www.1712.be is vertrouwelijk, discreet (zie verder bij IP adres) en gratis en het verloopt via beveiligde chatsoftware.
 • Je hoeft geen identiteitsgegevens in te voeren om toegang te krijgen tot een chatgesprek.  Bij de start van een gesprek vragen we een aantal algemene gegevens (leeftijd, regio, geslacht). Deze informatie maakt het meestal makkelijker om je te helpen.
  Je kan deze informatie geven, maar dit is niet verplicht.
  De hulpverlener kan het IP adres niet zien, in gevallen van ernstige verontrusting kan het wel opgevraagd worden via de admin, in dit geval SAM, steunpunt Mens en Samenleving
 • Alle hulpverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim. In zeer ernstige situaties of wanneer er gevaar is voor jezelf of voor iemand anders, kan de hulpverlener het beroepsgeheim doorbreken. Hij kan andere personen op de hoogte brengen: hulpverleners, diensten, of iemand uit je omgeving, dit om de noodsituatie te stoppen. In deze situaties kan de hulpverlener uitzonderlijk die stap zetten, zonder jouw toestemming.
  Hiervoor kan het IP adres gebruikt worden. We zullen altijd proberen om dit eerst met jou te bespreken.
 • Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, hebben de hulpverleners regelmatig overleg. Tijdens dit overleg kunnen gesprekken gebruikt worden, die anoniem gemaakt zijn
 • De chatgesprekken (je IP-adres en de info bij de start voor en feedback na het gesprek) worden opgeslagen op een goed beveiligde server van SIT tool de provider die de chatsoftware heeft aangeleverd en ook technisch beheert. Meer informatie vind je hierover bij het privacy beleid van SIT tool. Copies van chatgesprekken worden in de software van de SIT tool 6 maanden bijgehouden.
 • Uiteraard chat je bij voorkeur via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je ondermeer door ervoor te zorgen dat je inlogt op een computer met een eigen inlognaam, door de geschiedenis van websites niet te bewaren, door te installeren dat cookies worden weggegooid bij het sluiten van je browser, door zelf ook geen chatsessies digitaal of op papier te bewaren.
  Vind je dit erg belangrijk, controleer dan zeker zelf je computer en verander je instellingen zodat er geen gegevens over je bezoek aan 1712.be worden bewaard.

Technische storingen

 • Dit chatprogramma werkt het best op volgende browsers:  Microsoft internet Explorer 7.0. , Firefox 2.0. ,Google Chrome
  Als je niet weet met welke browser (versie) je werkt, kun je dit checken door internet te starten en in je menubalk te kijken onder ‘Help' (Meestal staat daar ‘Over….' Of ‘About…')
 • Het is mogelijk dat de werking van dit chatprogramma geblokkeerd wordt door jouw computer. Dit ligt aan de antivirusprogramma's of de firewall die jouw computer beschermen. Je zal ze in dat geval tijdelijk moeten uitschakelen. Vergeet niet om deze na de chatsessie weer op te zetten.
 • Schakel ook pop-up blockers uit voor deze website. Let er op dat je de verschillende vensters niet sluit tijdens het gesprek. Anders wordt de chatsessie onderbroken.
 • Door een technische storing kan een gesprek plots afbreken. Dit is eigen aan werken via internet. Het internetverkeer is niet altijd even stabiel. Meld je in dat geval opnieuw aan met dezelfde nickname.
 • Heb je meermaals problemen met het gebruik van deze chatsoftware, stuur dan gerust een bericht aan sandra.beelen@samvzw.be. Van daaruit wordt de technische kant van deze chatsoftware opgevolgd. Geef in je berichtje steeds aan wanneer je deze storing opmerkte en wat je juist hierbij hebt gemerkt. Wij nemen je bemerkingen mee bij aanpassingen in de chatsoftware.

Chatten en de tijd

We proberen een onlinegesprek na max. 1 uur af te ronden, zodat zoveel mogelijk mensen aan de beurt kunnen komen.

Een noodsituatie

Door het contact op afstand en een beperkte bereikbaarheid van dit chataanbod kan 1712 geen rol spelen bij spoedeisende situaties. In dergelijke situaties waarin het belangrijk is om onmiddellijk geholpen te worden omwille van een kritieke situatie adviseren we om contact op te nemen met de reguliere diensten voor noodoproepen, zoals het alarmnummer 112, politie of brandweer.

Eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

1712 biedt informatie, advies en ondersteuning aan oproepers met vragen, verhalen en problemen. We gaan hierbij uit van de betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en eigen verantwoordelijkheid van de oproeper als gebruiker van dit chataanbod. Wanneer mocht blijken dat iemand hier niet toe in staat is, behoudt 1712 zich het recht voor om haar hulpverlening via deze weg (tijdelijk) op te schorten door de toegang (8 uur) te blokkeren, en zal hierbij dan een inspanning leveren om te wijzen op alternatieve vormen van hulpverlening.

Feedback? Klachten?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om ieder gesprek goed te laten verlopen. Omdat we ernaar streven om ons chataanbod te verbeteren, krijg je na een gesprek een kort feedbackformulier met een aantal vragen Zo kan je ons laten weten wat je goed vindt of wat beter kan. Je beslist zelf of je deze vragen beantwoordt of niet. Deze feedback wordt geanonimiseerd en enkel gebruikt voor een globale verwerking van bedenkingen en suggesties..
Indien je het gevoel hebt dat er een fout werd gemaakt of dat niet correct werd behandeld, kan je steeds een klacht indienen. 1712 gebruikt de klachtenprocedure van de CAW’s. Richt je klacht aan CAW Oost-Brabant die de coördinatie van 1712 opneemt. Op deze link kan je terugvinden hoe je een klacht kan indienen en wat je dan kunt verwachten.

E-mailcommunicatie

E-mails en informatie die u ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding.
Wanneer we uw e-mail ontvangen, houden we ons eraan u binnen de 2 werkdagen een antwoord te sturen. Soms kan er – buiten onze verantwoordelijkheid om – iets mis lopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen. Hou er daarom bij een dringende vraag rekening mee dat u misschien niet onmiddellijk antwoord krijgt.
We proberen uw e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we u geven ook echt van toepassing is op uw situatie.
De e-mail die wij u sturen is enkel aan u gericht. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, verwijder de info dan uit uw computer en verwittig de afzender van de vergissing.
Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben de hulpverleners per afdeling regelmatig overleg in team. Enkel de medewerkers van het team zijn betrokken bij uw vraag. Al deze hulpverleners zijn gebonden door hun beroepsgeheim.

Bewaren van e-mails en gegevens

De e-mails die u ons stuurt worden tijdelijk in de mailbox bewaard door de teams van 1712. We doen dit om u beter te kunnen helpen in het geval u opnieuw contact met ons opneemt. Als u ons een e-mailbericht zendt, wordt uw e-mailadres bekend. Denk dus na over het e-mailadres en de mailbox die u gebruikt (en wie het antwoord kan lezen). De gegevens die we van u ontvangen dienen enkel om u de gevraagde informatie te verstrekken en worden anoniem geregistreerd.
Als u niet wil dat we uw e-mail bewaren, laat dit dan weten.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.

In de hulpverlening wordt er vaak gewerkt met een dossier. Het dossier is een hulpmiddel in de hulpverlening. Bijvoorbeeld om afspraken te noteren en jouw situatie op te volgen. Wanneer je een dossier hebt wordt hierin ook relevante informatie opgenomen afkomstig van e-mails. Wil je geen dossier? Dan heb je het recht om een dossier te weigeren. Spreek daarover met de hulpverlener.BEL MAIL CHAT 1712

BEL 1712

BEL 1712

Van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 18:00

Mail 1712

Mail 1712

24uur op 24 uur bereikbaar
7 dagen op 7

1712 Chat

1712 Chat

Van maandag tot en met donderdag
van 13u tot 20uBel, mail, chat in alle vertrouwen

Bel, mail, chat in alle vertrouwen

Je kunt met 1712 bellen, chatten of mailen. 1712 is telefonisch te bereiken op het nummer 1712. Daarna kies je je provincie en je wordt doorverbonden. 

 • Het telefoon- of chatgesprek is gratis.
 • Het gesprek blijft vertrouwelijk.
 • Jouw oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening
 • Je hoeft niet te zeggen wie je bent.