VACATURE Vlaams Coördinator Hulplijn 1712

1712, Hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling

1712 is een unieke, professionele en onafhankelijke hulplijn, georganiseerd in elke provincie door de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) en de (autonome) centra voor algemeen welzijnswerk (CAW). Beide partners bundelen in 1712 hun complementaire expertise, hun aanbod, krachten en middelen. 1712 integreert de bestaande telefonische aanspreekpunten voor burgers bij de vertrouwenscentra kindermishandeling en bij de centra voor algemeen welzijnswerk (slachtofferhulp, ouderenmis(be)handeling, partnergeweld, familiaal geweld).

De hulplijn is er voor alle burgers die een vraag hebben in de context van geweld, misbruik en kindermishandeling. De hulplijn is gratis en discreet.

1712 is op zoek naar een Vlaams coördinator.

Taakomschrijving

Je opdracht situeert zicht op vier terreinen:

 1. Je organiseert en voert de communicatie van en over 1712
 2. Je organiseert en coördineert de verschillende overlegplatforms van 1712
 3. Je neemt de externe vertegenwoordiging van 1712 op
 4. Je neemt kennis van en houdt voeling met de werkvloer

Dit betekent:

 • Je bent het ‘gezicht’ van en voor 1712 en bijgevolg de Vlaamse aanspreekpersoon voor 1712
 • Je volgt de actualiteit in verband met geweld, misbruik en kindermishandeling, neemt op korte termijn gerichte acties om tegemoet te komen aan de noden van burgers en vertaalt deze ook naar aanbevelingen op langere termijn voor de optimalisering van de 1712-werking
 • Je coördineert de communicatie omtrent 1712 en vergroot de herkenbaarheid ervan. Je maakt een communicatieplan op, afgestemd met de Vlaamse overheid en met de CAW’s en VK’s. De website en Facebook pagina van 1712 houd je up-to-date. Je versterkt de zichtbaarheid van 1712 in de media
 • Je ondersteunt de 1712-teams in hun kwaliteitsvolle werk op basis van het gezamenlijke kwaliteitskader dat is uitgewerkt
 • Je gaat op zoek naar mogelijkheden en modellen voor organisatieontwikkeling om de werking van 1712 op Vlaams niveau te optimaliseren, licht deze voorstellen toe aan de twee kernpartners (VK en CAW) en coördineert de implementatie ervan
 • Je coördineert en organiseert vorming, training en opleiding voor de 1712-medewerkers
 • Je verkent de mogelijkheden van online hulpverlening voor 1712 en onderneemt acties om de online hulpverlening verder uit te bouwen, steeds in samenwerking met de kernpartners
 • Je organiseert het overleg tussen de vijf Vlaamse 1712-teams (planning, voorbereiding, opvolging) i.f.v. een afgestemde werking
 • Je participeert aan het sectoroverleg met de Vlaamse overheid, OHIL (Overleg Hulp- en Infolijnen), …
 • Je genereert data uit de registratiecijfers ten behoeve van de Vlaamse beleidsvoering (en interne kwaliteitsmonitoring), interpreteert de data en maakt beleidsrapporten
 • Je maakt een jaarrapport
 • Je volgt de technische werking van de 1712-lijn op in functie van een gegarandeerde bereikbaarheid
 • Je werkt in dit alles heel nauw samen met de provinciale meldpuntcoördinatoren
 • Je werkt nauw samen met en legt verantwoording af aan de sectorvertegenwoordigers van de CAW’s en VK’s

Profiel

 • Je bent een gemotiveerde en gedreven master in de humane wetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt kennis van de thema’s geweld, kindermishandeling en misbruik
 • Je hebt kennis en/of ervaring met hulpverlening (kennis van de werking van CAW en/of VK is een meerwaarde)
 • Je hebt kennis van organisatiemodellen en organisatieontwikkeling
 • Je kan beschrijvende statistieken opmaken
 • Schriftelijk rapporteren en verslagen opmaken gaat vanzelf
 • Je kan websites beheren en sociale media vlot gebruiken
 • Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling en spreekt vlot en graag voor groepen
 • Je ben een netwerker en bouwt makkelijk contacten op met de media
 • Je kan inventieve ideeën aanbrengen en deze toetsen op hun realiteitswaarde, je zoekt graag naar verbeteringen en betrekt van nature anderen daarin
 • Je werkt even graag zelfstandig als in samenwerking met anderen
 • Je stelt je professioneel op en gaat constructief om met feedback
 • Je maakt er een punt van om afspraken na te komen en hierin nauwgezet werk af te leveren
 • Je bent een organisator en werkt resultaatgericht
 • Je verplaatsen in Vlaanderen en Brussel vind je vanzelfsprekend, occasioneel avond- en weekendwerk schrikt je niet af

Aanbod

 • Volwaardige opdracht in een sector in volle ontwikkeling
 • Voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding
 • Mogelijkheden tot vorming en opleiding
 • Verloning op basis van barema B1a, PC 319.01 (sector Algemeen Welzijnswerk)
 • Beschikking over laptop en smartphone
 • Standplaats Leuven

Meer info of solliciteren?

Stuur je kandidatuur met CV ten laatste op 29 mei naar Bert Lambeir, Algemeen directeur CAW Oost-Brabant via directie@cawoostbrabant.be of per post, Redingenstraat 6, 3000 Leuven.
Een selectiecommissie met minstens de sectorvertegenwoordigers voor CAW en VK, beoordelen de kandidaturen en houden selectiegesprekken. Deze zijn gepland op donderdag 6 juni in Leuven. Ook voor meer info over de vacature kan je op het vermelde emailadres terecht.


Recente camapgnes

Hieronder vind je een overzicht van onze recente campagnes:Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Lees meer  
Partnergeweld op mannen

Partnergeweld op mannen

Lees meer  
Vertederd vernederd

Vertederd vernederd

Lees meer  
Kids campagne 2016

Kids campagne 2016