Slachtoffers van historisch seksueel misbruik kunnen met hun verhaal terecht bij een erkennings- en bemiddelingscommissie

Persbericht 26 januari 2017 - departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin.
De huidige berichtgeving rond de slachtoffers van misbruik (al dan niet in de Kerk) verduidelijkt de vraag van slachtoffers naar erkenning voor wat er gebeurd is.
Slachtoffers kunnen vandaag nog steeds terecht bij de Erkennings-en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik. Deze commissie werd opgericht in 2014. Slachtoffers kunnen er hun verhaal brengen en kunnen erkenning krijgen voor het leed dat hen destijds werd aangedaan. Deze commissie gaat daarnaast ook met het slachtoffer op zoek naar een manier om de pijn te verzachten.

Het is belangrijk dat slachtoffers gehoord en erkend worden in hun slachtofferschap, ongeacht de context, of dat in familieverband gebeurde, of in een andere opvoedingscontext zoals scholen, jeugdinstellingen of de kerk.
De Vlaamse Regering ondernam daarom in 2014 al stappen om slachtoffers te erkennen en te ondersteunen. Om tegemoet te komen aan de individuele noden van slachtoffers, werd een Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik opgericht. Die commissie bestaat nog steeds.
Slachtoffers kunnen via de hulplijn 1712 de weg vinden naar dit aanbod.

1712

1712 is een telefonische hulplijn waar iedere burger terecht kan om te spreken over elke vorm van geweld en voor het melden van kindermishandeling. Of het nu  gaat over geweld binnen of buiten het gezin, recent of lang geleden, als dader, slachtoffer of getuige, voor volwassen en kinderen, deze hulplijn is er voor hen.
Ook mensen met ervaringen van geweld en misbruik dat al lang geleden gebeurde, kunnen bellen naar 1712 om op die manier in contact te komen met de Erkennings- en Bemiddelingscommissie.
De website van 1712 biedt ook meer informatie over historisch misbruik aan de hand van filmpjes. Voor wie zijn verhaal liever neerschrijft, is 1712 ook per mail bereikbaar, en dit via de website www.1712.be . Dat kan uiteraard anoniem.
1712 is elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur bereikbaar. Bellen naar 1712 is gratis en wordt niet op je telefoonrekening vermeld.
 


Recente camapgnes

Hieronder vind je een overzicht van onze recente campagnes:Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Lees meer  
Partnergeweld op mannen

Partnergeweld op mannen

Lees meer  
Vertederd vernederd

Vertederd vernederd

Lees meer  
Kids campagne 2016

Kids campagne 2016