Stalking

Stalking is herhaalde en aanhoudende ongewenste pogingen om het slachtoffer te benaderen of te communiceren met het slachtoffer .
(Pathé en Mullen)

Een meer omschrijvende term voor stalking is ‘ongewenst intrusief gedrag’.  Stalking kan heel angstaanjagend zijn, terwijl het voor buitenstaanders niet altijd zo’n groot probleem lijkt.  Soms gaat het om gedragingen die in een gewone relatie normaal zijn, zoals een bos bloemen of een fles champagne sturen.  Soms gaat het om extreem veel pogingen tot elektronisch contact.  Of probeert de stalker rechtstreeks contact te krijgen door overal op te duiken en het slachtoffer aan te spreken.  Het kan ook gaan om het heimelijk inzamelen van informatie over het slachtoffer of hem/haar achtervolgen. Soms worden duidelijke grenzen overschreden, zoals  het stelen van persoonlijke voorwerpen of het inbreken in de woning om te snuffelen in de spullen van het slachtoffer.  Op de grens met pesten zit dan weer het verspreiden van roddels of beledigingen, of flagrante leugens over het slachtoffer.  Stalkers zullen soms emotioneel chanteren dat ze zichzelf iets gaan aandoen, maar ook dreigen het slachtoffer of diens kinderen iets aan te doen.  Tot slot kan er sprake zijn van vandalisme en rechtstreeks geweld.
(Groenen en Uzieblo, 2012, Handboek Familiaal Geweld)

Hoe vaak komt het voor?

Internationaal onderzoek schat dat tussen de 8 en 32% van de vrouwen ooit slachtoffer worden van stalking.  Bij mannen gaat het over tussen de 2 en 13%.  Een klein onderzoek onder Vlaamse studenten wees uit dat 26% van de studenten al eens slachtoffer was geweest van stalking.  Dat zijn vrij hoge cijfers.
(Groenen en Uzieblo, 2012, Handboek Familiaal Geweld)

Klacht indienen over stalking bij de lokale politie
 

 • Blijkbaar heb ik maar twee opties: ik kan haar geweld verdragen, of ik kan vertrekken.
  Als ik vertrek, zal ze er een vechtscheiding van maken, leugens verspreiden en ervoor zorgen
  dat ik geen co-ouderschap krijg.

  Jan

 • Sofietje, mijn kleindochter loopt er onverzorgd bij,
  haar kleertjes ruiken niet fris, ze heeft luizen en
  zegt dat ze soms ook honger heeft.

  Agnes
  fiere oma van Sofie 10 jaar

 • Stalking is psychologische oorlogsvoering. Na een paar jaar was ik graatmager, psychisch een wrak, kon ik mijn werk niet meer aan.
  Ik was doodsbang en mijn hele vriendenkring ook. Iedereen trok zich terug.
  Niemand wou nog met mij iets te maken hebben. Dat maakte het dubbel zo erg.

  Ann
  55 jaar

 • Vanuit mijn cultuur is het not done om ongetrouwd zwanger te zijn. Mijn vader wilt me vermoorden.
  Ik kan niet anders doen dan vluchten, voor mezelf en mijn ongeboren kind.

  Sara
  17 jaar

 • In de jaren '70 verbleef ik vier jaar in het jeugdtehuis. Op mijn negende kreeg mijn pleegmoeder kanker. Mijn pleegvader kon niet voor me zorgen. Daarom moest ik naar het tehuis. Die jaren hebben mij gebroken, getuigt Lily. 

  Lily


Wat kan jij doen?

Ik maak geweld mee

Ik maak geweld mee

Niemand hangt graag de vuile was buiten. We voldoen allemaal liever aan het mooie plaatje van een gelukkig, vreedzaam, liefdevol...

Ik heb het geweld gezien of gehoord

Ik heb het geweld gezien of gehoord

Eigenlijk zou je het liever niet weten, wat er gebeurt bij de buren of bij je familie. Maar eenmaal je toch iets weet, is er geen weg...

Ik pleeg geweld. Met wie kan ik hierover praten?

Ik pleeg geweld. Met wie kan ik hierover praten?

Soms wordt het allemaal teveel. Soms raak je de controle kwijt en doe je iemand pijn, ook iemand die je eigenlijk heel dierbaar is. Dan...Bel chat of mail

In alle
vertrouwen

1712 is telefonisch te bereiken op het nummer 1712. Daarna kies je je provincie en je wordt doorverbonden.
Het gesprek is gratis. Het gesprek is discreet: jouw oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie je bent. Je kunt ook naar 1712 chatten of mailen.14/10/2019

Opinie: Burgers tegen partnergeweld

‘Fake Bicky fwa?’, zegt een man op de afbeelding, terwijl hij zijn vrouw een klap in het gezicht geeft. Met ...

12/05/2019

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van 1712 is een uitgebreid verslag over de werking van 1712 op basis van cijfermateriaal van zowel de...

25/02/2019

Nieuwe campagne Hulplijn 1712 vraagt blijvende aandacht voor kinderen en jongeren met vragen over geweld

In een ideale wereld heeft elk kind één of meer vertrouwenspersonen bij wie het altijd terecht kan. De...