PERSBERICHT: 76% méér oproepen naar hulplijn 1712

In de nasleep van de Canvasdocumentaire ‘Als je eens wist’ en de 1712- campagne over kindermishandeling kreeg hulplijn 1712 de afgelopen 3 weken 76 % meer oproepen (429) tegenover vorig jaar (244). Het gemiddeld aantal oproepen steeg van 17 naar 31 per dag, bijna een verdubbeling. 

Bij 305 personen over wie 1712 gecontacteerd werd, ging het over kindermishandeling. Dit is een stijging van bijna 50% tegenover vorig jaar (210). Het aantal personen met een verwerkingsproblematiek over wie 1712 gecontacteerd werd, steeg van 3 naar 34 personen. Bij tientallen oproepen ging het over kindermishandeling van vroeger.

Het aantal oproepen in de periode 10 februari tot 27 februari werd vergeleken met het jaar daarvoor. 

Ook de vertrouwenscentra kindermishandeling kregen de afgelopen weken meer meldingen te verwerken. In sommige provincies werden in januari en februari zelfs 25% meer meldingen geteld dan in dezelfde periode in 2019.


Roodgloeiende telefoon
De afgelopen weken stond de telefoon nauwelijks stil.”, aldus Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van 1712. “Tijdens zo’n campagnes zien we dat onze capaciteit – één telefoonlijn per provincie en één chatlijn – absoluut noodzakelijk is om het groot aantal oproepen op te vangen.”  Vooral volwassenen uit de nabije omgeving van het kind contacteerden 1712 zoals (stief)ouders, grootouders of andere familieleden, soms ook bezorgde buren of kennissen van de betrokkenen. 1712 krijgt gemiddeld een 20-tal oproepen per dag. De afgelopen weken waren dit er meer dan dertig per dag. In ongeveer 80% van de oproepen contacteren burgers 1712 telefonisch. De overige contacten verliepen via mail of chat.

Ook de vertrouwenscentra kindermishandeling zagen het aantal unieke meldingen toenemen. Kristof Desair, directeur van het vertrouwenscentrum kindermishandeling Vlaams-Brabant: “We merken al een tijdje dat er meer professionals ons contacteren met vragen over of vermoedens van kindermishandeling. Dit is hoopgevend aangezien we al langer pleiten voor een grotere alertheid voor de problematiek van kindermishandeling.

Misbruik van vroeger
1712 kreeg ook tientallen oproepen van slachtoffers van kindermishandeling van vroeger. “De Canvasdocumentaire van Hilde Van Mieghem maakte bij vele slachtoffers van vroeger misbruik iets los. Ze contacteerden 1712 om hun verhaal te vertellen of met een concrete hulpvraag. Ook voor die slachtoffers, is hulplijn 1712 er”, aldus Wim Van de Voorde. 

Over 1712 en Vertrouwenscentra Kindermishandeling
1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, daders en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. 1712 kun je elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereiken. Meer info vind je op 1712.be 
1712 is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling.  

Een vertrouwenscentrum kindermishandeling biedt advies, ondersteuning en hulp bij (vermoedens van) kindermishandeling. Gezinnen en hulpverleners worden geholpen om de mishandeling te stoppen en herstel van de betrokkenen mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en het welzijn van het kind of de jongere steeds centraal. 


Recente campagnes

Hieronder vind je een overzicht van onze recente campagnes:Achter de schermen van hulplijn 1712

Achter de schermen van hulplijn 1712
video over de werking van 1712

Op dinsdag 17 december (17/12) plaatst de Vlaamse hulplijn 1712 zijn werking en hulpverleners in de kijker. In een video geeft 1712 een blik achter de schermen. Welke vragen krijgt een 1712-hulpverlener? Wie krijgt hij aan de lijn? Hoe helpt hij mensen? Wat motiveert hem? Door de 1712-hulpverlener een gezicht te geven krijgt 1712 iets vertrouwd en herkenbaar voor het publiek. Hierdoor wordt de hulplijn 1712 meer dan alleen maar een nummer.  

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, ondersteunt de 1712-dag. “Wie slachtoffer is van geweld, misbruik of mishandeling, weet soms echt niet waarheen. Ook daders of mensen die het zien gebeuren hebben vaak nood aan ondersteuning of advies. Voor al die mensen kan 1712 een grote hulp zijn. Het is anoniem, gratis en snel, waardoor de drempel laag is. Bovendien zijn de hulpverleners echte professionals. Voor de Vlaamse regering is geweld aanpakken én voorkomen een echte prioriteit, en daarbij is 1712 een belangrijk instrument."
  
Wie is de 1712-hulpverlener?
De 1712-hulpverlener is een professional uit de social profit sector die met beide voeten in de praktijk staat. Doordat 1712 provinciaal georganiseerd is, heeft hij een sterke kennis van de regionale sociale kaart. Die kennis is nodig om mensen naar de juiste hulpverlening te kunnen doorverwijzen. Vele 1712-hulpverleners doen naast 1712 ook nog face-to-face hulpverlening. Die ervaringen versterken de kwaliteit van de hulpverlening aan de chat of telefoon.

Over de hulplijn 1712
1712 is een professionele hulplijn, georganiseerd in elke provincie door de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). 1712 is er zowel voor kinderen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, daders en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis, anoniem en wordt bemand door professionele hulpverleners. 1712 kun je elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereiken. De hulplijn is nu ook via chat bereikbaar. De chat is vooral bij minderjarigen een populair medium. Ongeveer één vierde van de chatgesprekken zijn met minderjarigen tegenover 4% van de telefonische oproepen. 
Meer info op 1712.be

Bekijk de video 'Achter de schermen van hulplijn 1712'
 

Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Lees meer  
Partnergeweld op mannen

Partnergeweld op mannen

Lees meer  
Vertederd vernederd

Vertederd vernederd

Lees meer  
Kids campagne 2016

Kids campagne 2016