Opinie. Wie denkt er aan onze kinderen?


In hun interview (DM 8/2) hebben Hilde Van Mieghem en Peter Adriaenssens overschot van gelijk: kindermishandeling is een zwaar onderschat probleem dat een veel grotere alertheid in de hele samenleving vereist. In bijna elke klas zit een slachtoffer van kindermishandeling. Minstens 3 procent van de kinderen heeft te maken met een ernstige vorm van kindermishandeling zoals lichamelijke of emotionele mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Een minderheid van de slachtoffers stroomt door naar hulpverlening. Vele kinderen in de hulpverlening houden het misbruik voor zich. Dit weten we dankzij studies en anonieme hulpverlening voor kinderen, zoals de chat nupraatikerover.be.

Meer dan de helft van de oproepen naar hulplijn 1712 gaat over kindermishandeling. Elke week worden 130 unieke kinderen bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling aangemeld en ook politie en parket krijgen dagelijks meldingen. Desondanks blijven vele gevallen van kindermishandeling onder de radar.

De Canvas-documentaire Als je eens wist toont de zware gevolgen van kindermishandeling op de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van het kind. Ook volwassenen die als kind misbruik meemaakten, dragen hiervan sporen: (mentale) gezondheids- en relatieproblemen, groter risico op verslaving en overdracht van geweld. De berichtgeving over de aanpak van dit probleem neigt de oorzaak bij een deelaspect te leggen: ontoereikende hulpverlening, politie of justitie. Het probleem reikt verder dan dat. Kindermishandeling, vanwege haar omvang en impact, is een maatschappelijk probleem dat een alertheid in de hele samenleving vereist. In alle sectoren die met kinderen of ouders werken, moet een 'kindreflex' een automatisme zijn, net zoals je naar links kijkt als je de straat oversteekt.

Maar laten we de aanpak van kindermishandeling niet louter 'institutionaliseren'. Het is niet enkel een zaak van professionals, het belangt ons allemaal aan. In de docu getuigt een slachtoffer over de klappen die ze van haar vader kreeg in de bioscoop. "Hé, dit is niet OK!" reageerden bioscoopbezoekers hier verontwaardigd op. Dankzij die reacties begreep het slachtoffer dat het gedrag van haar ouders niet normaal is en werd de kiem van verandering gelegd.

'Zijn dat mijn zaken wel?' of 'Hoe moet ik die ouder daarover aanspreken?'... Schroom en onzekerheid verklaren waarom vele gevallen van kindermishandeling door de mazen van het net glippen. Als samenleving kunnen we die schroom overwinnen door het kind de hand te reiken, door gevoelens van verontrusting te delen of door de stap te zetten naar hulpverlening. Toegegeven, zelfs voor ervaren professionals blijft het lastig om kritische vragen te stellen over bijvoorbeeld een opvallende breuk bij een kind dat nog niet kan lopen. Maar het is nog lastiger als het kind terug naar zijn onveilige thuissituatie moet zonder dat iemands alarmknop is afgegaan.

Verder moeten we het bewustzijn over de verschijningsvormen van kindermishandeling aanwakkeren. Vele mensen associëren dit nog steeds met seksueel misbruik of zwaar lichamelijk geweld. De documentaire illustreert dat (emotionele) verwaarlozing of psychisch geweld, zoals het herhaaldelijk kleineren of vernederen, even schadelijk kan zijn. Ook vechtscheidingen of partnergeweld zijn vormen van kindermishandeling als er kinderen bij betrokken worden.

Niemand beweert dat het bespreken of aanpakken van kindermishandeling eenvoudig is. Vaak gaat het over sociaal-emotioneel complexe situaties waarvoor geen kant-en-klare aanpak of oplossing bestaat. Werken met twijfels, onzekerheid en tegenstrijdige informatie is eigen aan de aanpak van kindermishandeling. Zo blijven kinderen vaak loyaal tegenover hun ouders, zelfs in het geval van misbruik.

Het goede nieuws is dat vele professionals en burgers al alert zijn: dagelijks contacteren burgers hulplijn 1712 over een kind over wie ze zich zorgen maken. Elke dag start het vertrouwenscentrum kindermishandeling dossiers op. Dat moet leiden tot (meer) veiligheid voor het kind en herstel van trauma's. De opmerkzaamheid van vele burgers en professionals wijst op een samenleving die geeft om de veiligheid en het welzijn van kinderen. Hun alertheid en bezorgdheid dienen als voorbeeld voor de hele samenleving. Laten we allemaal meer en beter aan 'onze' kinderen denken.

WIM VAN DE VOORDE is Vlaams coördinator van hulplijn 1712
TIM STROOBANTS is directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.

Naar aanleiding van de documentaire Als je eens wist (vanavond op Canvas) lanceert hulplijn 1712 en het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling een campagne over kindermishandeling.

Deze opinie verscheen op 11 februari in de krant De Morgen. 


Recente campagnes

Hieronder vind je een overzicht van onze recente campagnes:Achter de schermen van hulplijn 1712

Achter de schermen van hulplijn 1712
video over de werking van 1712

Op dinsdag 17 december (17/12) plaatst de Vlaamse hulplijn 1712 zijn werking en hulpverleners in de kijker. In een video geeft 1712 een blik achter de schermen. Welke vragen krijgt een 1712-hulpverlener? Wie krijgt hij aan de lijn? Hoe helpt hij mensen? Wat motiveert hem? Door de 1712-hulpverlener een gezicht te geven krijgt 1712 iets vertrouwd en herkenbaar voor het publiek. Hierdoor wordt de hulplijn 1712 meer dan alleen maar een nummer.  

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, ondersteunt de 1712-dag. “Wie slachtoffer is van geweld, misbruik of mishandeling, weet soms echt niet waarheen. Ook daders of mensen die het zien gebeuren hebben vaak nood aan ondersteuning of advies. Voor al die mensen kan 1712 een grote hulp zijn. Het is anoniem, gratis en snel, waardoor de drempel laag is. Bovendien zijn de hulpverleners echte professionals. Voor de Vlaamse regering is geweld aanpakken én voorkomen een echte prioriteit, en daarbij is 1712 een belangrijk instrument."
  
Wie is de 1712-hulpverlener?
De 1712-hulpverlener is een professional uit de social profit sector die met beide voeten in de praktijk staat. Doordat 1712 provinciaal georganiseerd is, heeft hij een sterke kennis van de regionale sociale kaart. Die kennis is nodig om mensen naar de juiste hulpverlening te kunnen doorverwijzen. Vele 1712-hulpverleners doen naast 1712 ook nog face-to-face hulpverlening. Die ervaringen versterken de kwaliteit van de hulpverlening aan de chat of telefoon.

Over de hulplijn 1712
1712 is een professionele hulplijn, georganiseerd in elke provincie door de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). 1712 is er zowel voor kinderen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, daders en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis, anoniem en wordt bemand door professionele hulpverleners. 1712 kun je elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereiken. De hulplijn is nu ook via chat bereikbaar. De chat is vooral bij minderjarigen een populair medium. Ongeveer één vierde van de chatgesprekken zijn met minderjarigen tegenover 4% van de telefonische oproepen. 
Meer info op 1712.be

Bekijk de video 'Achter de schermen van hulplijn 1712'
 

Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Lees meer  
Partnergeweld op mannen

Partnergeweld op mannen

Lees meer  
Vertederd vernederd

Vertederd vernederd

Lees meer  
Kids campagne 2016

Kids campagne 2016