Nieuwe campagne Hulplijn 1712 vraagt blijvende aandacht voor  kinderen en jongeren met vragen over geweld

Nieuwe campagne Hulplijn 1712 vraagt blijvende aandacht voor kinderen en jongeren met vragen over geweld

In een ideale wereld heeft elk kind één of meer vertrouwenspersonen bij wie het altijd terecht kan. De campagne die Hulplijn 1712 maandag 25 februari 2019 lanceert, richt zich specifiek tot kinderen. De goede raad die ze meegeeft, luidt als volgt: ‘Doet iemand je pijn? Praat er over met iemand die je steunt, die je vertrouwt. En ook bij Hulplijn 1712 kan je met jouw verhaal veilig terecht.’
 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nam het initiatief voor deze campagne: “Hulplijn 1712 is een belangrijke schakel in de geïntegreerde aanpak die we met de Vlaamse Regering uitrollen om geweld op kinderen tegen te gaan. Een recente studie toonde aan dat dit een actueel maatschappelijk probleem is. Via de samenwerking tussen Hulplijn 1712 en initiatieven als nupraatikerover.be, WAT WAT en Awel willen we kinderen duidelijk maken dat er altijd iemand is die naar hen zal luisteren als ze met een vorm van geweld te maken hebben.”

Campagne op social media en televisie

De 1712-campagne start op 25 februari, tijdens de Week tegen Pesten. Via sociale media worden campagnespotjes verspreid gedurende een maand, vooral tijdens de openingsuren van 1712. Tijdens de krokusvakantie van 4 t.e.m. 10 maart 2019 en de daaropvolgende weekends van 16-17 maart 2019 en 23-24 maart 2019 zullen de campagnespotjes te zien zijn op VTM Kids, Nickelodeon & Disney Channel.

Kinderen blijken vaak slachtoffer van fysiek, psychisch en seksueel geweld waarbij de dader een bekende is. In 2018 registreerde de Hulplijn 1712 voor geweld, misbruik en kindermishandeling bij 4.490 van de 5.126 oproepen kindermishandeling als belangrijkste probleem. Daarin telt de hulplijn 611 doorverwijzingen en 618 aanmeldingen bij de Vertrouwenscentra. De meeste oproepen komen vanwege verantwoordelijke volwassenen uit de directe omgeving van het kind: ouders, grootouders, een dicht familielid zoals een nonkel of tante, maar ook leerkrachten, jeugdleiders of sportbegeleiders. Kinderen ondergaan vaak fysiek, emotioneel en seksueel geweld. De veroorzakers van dat geweld staan in vele gevallen zelfs dichtbij het kind in het dagelijkse leven. Dat maakt erover praten extra kwetsend en tegelijk ook extra lastig.

Kinderen die te maken krijgen met geweld hebben het zwaar. Ze vinden in eerste instantie graag steun bij een vertrouwd iemand. Deze campagne nodigt daarom ook volwassenen uit steeds hun verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderen op te nemen. Wordt een kind gepest, gekleineerd, gekwetst of pijn gedaan? Elk vermoeden van geweld is serieus te nemen. Kunnen kinderen, om welke reden dan ook, niet terecht bij iemand in hun omgeving die hen steunt? Dan blijft het belangrijk dat ze weten dat er steeds iemand is die naar hen luistert en waar nodig, naar professionele hulpverlening begeleid. Als  ambassadeurs van de campagne willen Ketnetters Céline Verbeeck (Nachtwacht) en Amir Motaffaf (4eVeR) zoveel mogelijk jongeren daarop aanspreken. “Je mag je goed in je vel voelen! Geef niet op in moeilijke momenten. Weet dat er mensen zijn die naar je luisteren en je serieus nemen.” Amir is actief bij kinderen betrokken, onder meer op het online platform musical.ly. “Daar zie ik veel pijn. Ik wil hen tonen dat ze bij de Hulplijn 1712 terechtkunnen om zich mentaal weer sterker te kunnen voelen.”   

Hulplijn 1712 luistert, adviseert en maakt je wegwijs naar de juiste hulpverlening

Elke oproep bij 1712 wordt actief beluisterd om de hulpvraag duidelijk te krijgen en adequaat advies te geven. Daarbij toetst 1712 af wie uit de directe omgeving van het kind kan helpen, welke risico’s er zijn, welke zaken nog goed gebeuren, welke afspraken gemaakt kunnen worden en wie die opvolgt. “1712-medewerkers kennen de sociale kaart en kunnen dus gericht doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. 1712 verwijst voor een vermoeden van kindermishandeling door naar één van de Vertrouwenscentra”, weet Kristof Desair, directeur van het Vlaams Expertise Centrum Kindermishandeling (VECK). “Het Vertrouwenscentrum gaat daarmee aan de slag. Er wordt contact opgenomen met het gezin in kwestie of eventueel de school, het CLB of een huisarts. Het is daarbij altijd de bedoeling om hulp te bieden met de veiligheid van het kind als hoogste prioriteit.”

Campagne filmpjes

Contact met Hulplijn 1712 

Iedereen kan gratis en anoniem Hulplijn 1712 contacteren bij vragen over geweld.
De Hulplijn 1712 wordt bemand door professionele hulpverleners van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK). 
Bellen naar 1712 kan elke werkdag tussen 09.00 en 17.00. 
Chatten kan op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17.00 en 19.00. Mailen kan altijd via www.1712.be.
 

Contact voor de pers: 

  • Annemie Claesen - Vlaams Coördinator 1712 - Tel. 0489 69 58 83  - annemie.claesen@1712.be 
  • Nico Krols – Woordvoerder Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Tel. 0476 907 972 – niko.krols@vlaanderen.be

Recente campagnes

Hieronder vind je een overzicht van onze recente campagnes:Achter de schermen van hulplijn 1712

Achter de schermen van hulplijn 1712
video over de werking van 1712

Op dinsdag 17 december (17/12) plaatst de Vlaamse hulplijn 1712 zijn werking en hulpverleners in de kijker. In een video geeft 1712 een blik achter de schermen. Welke vragen krijgt een 1712-hulpverlener? Wie krijgt hij aan de lijn? Hoe helpt hij mensen? Wat motiveert hem? Door de 1712-hulpverlener een gezicht te geven krijgt 1712 iets vertrouwd en herkenbaar voor het publiek. Hierdoor wordt de hulplijn 1712 meer dan alleen maar een nummer.  

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, ondersteunt de 1712-dag. “Wie slachtoffer is van geweld, misbruik of mishandeling, weet soms echt niet waarheen. Ook daders of mensen die het zien gebeuren hebben vaak nood aan ondersteuning of advies. Voor al die mensen kan 1712 een grote hulp zijn. Het is anoniem, gratis en snel, waardoor de drempel laag is. Bovendien zijn de hulpverleners echte professionals. Voor de Vlaamse regering is geweld aanpakken én voorkomen een echte prioriteit, en daarbij is 1712 een belangrijk instrument."
  
Wie is de 1712-hulpverlener?
De 1712-hulpverlener is een professional uit de social profit sector die met beide voeten in de praktijk staat. Doordat 1712 provinciaal georganiseerd is, heeft hij een sterke kennis van de regionale sociale kaart. Die kennis is nodig om mensen naar de juiste hulpverlening te kunnen doorverwijzen. Vele 1712-hulpverleners doen naast 1712 ook nog face-to-face hulpverlening. Die ervaringen versterken de kwaliteit van de hulpverlening aan de chat of telefoon.

Over de hulplijn 1712
1712 is een professionele hulplijn, georganiseerd in elke provincie door de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). 1712 is er zowel voor kinderen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, daders en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis, anoniem en wordt bemand door professionele hulpverleners. 1712 kun je elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereiken. De hulplijn is nu ook via chat bereikbaar. De chat is vooral bij minderjarigen een populair medium. Ongeveer één vierde van de chatgesprekken zijn met minderjarigen tegenover 4% van de telefonische oproepen. 
Meer info op 1712.be

Bekijk de video 'Achter de schermen van hulplijn 1712'
 

Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Lees meer  
Partnergeweld op mannen

Partnergeweld op mannen

Lees meer  
Vertederd vernederd

Vertederd vernederd

Lees meer  
Campagne 2017

Campagne 2017

Er heerst een taboe bij het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is. 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het nummer 1712 kan nog beter ingeburgerd geraken bij ouderen, vandaar deze campagne. Hiermee willen we hen informeren dat ze terecht kunnen bij 1712 om hun verhaal te doen over geweld dat ze signaleren of dat hen overkomt. Er rust immers een taboe op geweld, zeker op latere leeftijd.”

Partnergeweld
Partnergeweld kan fysieke, psychologische, seksuele en financiële misbehandeling zijn, maar ook verwaarlozing en schending van de persoonlijke rechten. Er zijn redenen om aan te nemen dat het even vaak voorkomt bij ouderen als bij andere leeftijdsgroepen. Elk jaar ontvangt het Vlaams Centrum voor Ouderenmis(be)handeling 500 meldingen, maar weinigen durven het geweld aankaarten. Er is met andere woorden een groot ‘dark number’.

Afhankelijkheidsrelatie
Dat kan onder meer verklaard worden door meer afhankelijkheidsrelaties in deze leeftijdsgroep. Men is financieel afhankelijk of afhankelijk van de partner omwille van zorgnoden. Dat maakt het vaak nóg moeilijker om er over te spreken met iemand. 
Uit onderzoek blijkt immers dat slechts de helft van de slachtoffers met iemand praat over incidenten of geweld. Vaak wordt gedacht dat een incident te triviaal was en twijfelt het slachtoffer of het echt als geweld bestempeld kan worden of men wil het zo niet benoemen uit schaamte.

Campagne
Met filmpjes en affiches, waarbij een herkenbaar voorbeeld van geweld wordt getoond, worden ouderen geïnformeerd over het bestaan van 1712 en gesensibiliseerd om geweld bespreekbaar te maken. 

15 juni is World Elder Abuse Awareness Day
Op 15 juni is er de Werelddag rond oudermis(be)handeling (World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD). Het thema van dit jaar onderstreept meer in het bijzonder het belang van het voorkomen van financiële mishandeling. Het 2017 WEAAD-thema gaat op zoek naar effectieve middelen om de bescherming tegen financiële en materiële uitbuiting te versterken, door

  1. kennis en bewustwording over deze vorm van ouderenmis(be)handeling te verbeteren;
  2. om na te denken over manieren hoe we ouderen zelf kunnen betrekken in het stoppen van oudermisbehandeling.

Download de affiche > 

Bekijk de spot op YouTube >

Voor de pers

Kids campagne 2016

Kids campagne 2016