Nieuwe campagne 1712: tegen partnergeweld bij ouderen

Nieuwe campagne 1712: tegen partnergeweld bij ouderen

Er heerst een taboe bij het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is. 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het nummer 1712 kan nog beter ingeburgerd geraken bij ouderen, vandaar deze campagne. Hiermee willen we hen informeren dat ze terecht kunnen bij 1712 om hun verhaal te doen over geweld dat ze signaleren of dat hen overkomt. Er rust immers een taboe op geweld, zeker op latere leeftijd.”

Partnergeweld
Partnergeweld kan fysieke, psychologische, seksuele en financiële misbehandeling zijn, maar ook verwaarlozing en schending van de persoonlijke rechten. Er zijn redenen om aan te nemen dat het even vaak voorkomt bij ouderen als bij andere leeftijdsgroepen. Elk jaar ontvangt het Vlaams Centrum voor Ouderenmis(be)handeling 500 meldingen, maar weinigen durven het geweld aankaarten. Er is met andere woorden een groot ‘dark number’.

Afhankelijkheidsrelatie
Dat kan onder meer verklaard worden door meer afhankelijkheidsrelaties in deze leeftijdsgroep. Men is financieel afhankelijk of afhankelijk van de partner omwille van zorgnoden. Dat maakt het vaak nóg moeilijker om er over te spreken met iemand. 
Uit onderzoek blijkt immers dat slechts de helft van de slachtoffers met iemand praat over incidenten of geweld. Vaak wordt gedacht dat een incident te triviaal was en twijfelt het slachtoffer of het echt als geweld bestempeld kan worden of men wil het zo niet benoemen uit schaamte.

Campagne
Met filmpjes en affiches, waarbij een herkenbaar voorbeeld van geweld wordt getoond, worden ouderen geïnformeerd over het bestaan van 1712 en gesensibiliseerd om geweld bespreekbaar te maken. 

15 juni is World Elder Abuse Awareness Day
Op 15 juni is er de Werelddag rond oudermis(be)handeling (World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD). Het thema van dit jaar onderstreept meer in het bijzonder het belang van het voorkomen van financiële mishandeling. Het 2017 WEAAD-thema gaat op zoek naar effectieve middelen om de bescherming tegen financiële en materiële uitbuiting te versterken, door

  1. kennis en bewustwording over deze vorm van ouderenmis(be)handeling te verbeteren;
  2. om na te denken over manieren hoe we ouderen zelf kunnen betrekken in het stoppen van oudermisbehandeling.

Download de affiche > 

Bekijk de spot op YouTube >

Voor de pers


Recente campagnes

Hieronder vind je een overzicht van onze recente campagnes:Achter de schermen van hulplijn 1712

Achter de schermen van hulplijn 1712
video over de werking van 1712

Op dinsdag 17 december (17/12) plaatst de Vlaamse hulplijn 1712 zijn werking en hulpverleners in de kijker. In een video geeft 1712 een blik achter de schermen. Welke vragen krijgt een 1712-hulpverlener? Wie krijgt hij aan de lijn? Hoe helpt hij mensen? Wat motiveert hem? Door de 1712-hulpverlener een gezicht te geven krijgt 1712 iets vertrouwd en herkenbaar voor het publiek. Hierdoor wordt de hulplijn 1712 meer dan alleen maar een nummer.  

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, ondersteunt de 1712-dag. “Wie slachtoffer is van geweld, misbruik of mishandeling, weet soms echt niet waarheen. Ook daders of mensen die het zien gebeuren hebben vaak nood aan ondersteuning of advies. Voor al die mensen kan 1712 een grote hulp zijn. Het is anoniem, gratis en snel, waardoor de drempel laag is. Bovendien zijn de hulpverleners echte professionals. Voor de Vlaamse regering is geweld aanpakken én voorkomen een echte prioriteit, en daarbij is 1712 een belangrijk instrument."
  
Wie is de 1712-hulpverlener?
De 1712-hulpverlener is een professional uit de social profit sector die met beide voeten in de praktijk staat. Doordat 1712 provinciaal georganiseerd is, heeft hij een sterke kennis van de regionale sociale kaart. Die kennis is nodig om mensen naar de juiste hulpverlening te kunnen doorverwijzen. Vele 1712-hulpverleners doen naast 1712 ook nog face-to-face hulpverlening. Die ervaringen versterken de kwaliteit van de hulpverlening aan de chat of telefoon.

Over de hulplijn 1712
1712 is een professionele hulplijn, georganiseerd in elke provincie door de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). 1712 is er zowel voor kinderen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, daders en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis, anoniem en wordt bemand door professionele hulpverleners. 1712 kun je elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereiken. De hulplijn is nu ook via chat bereikbaar. De chat is vooral bij minderjarigen een populair medium. Ongeveer één vierde van de chatgesprekken zijn met minderjarigen tegenover 4% van de telefonische oproepen. 
Meer info op 1712.be

Bekijk de video 'Achter de schermen van hulplijn 1712'
 

Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Ik word pijn gedaan en wil dat het stopt

Lees meer  
Partnergeweld op mannen

Partnergeweld op mannen

Lees meer  
Vertederd vernederd

Vertederd vernederd

Lees meer  
Campagne 2017

Campagne 2017

Er heerst een taboe bij het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is. 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het nummer 1712 kan nog beter ingeburgerd geraken bij ouderen, vandaar deze campagne. Hiermee willen we hen informeren dat ze terecht kunnen bij 1712 om hun verhaal te doen over geweld dat ze signaleren of dat hen overkomt. Er rust immers een taboe op geweld, zeker op latere leeftijd.”

Partnergeweld
Partnergeweld kan fysieke, psychologische, seksuele en financiële misbehandeling zijn, maar ook verwaarlozing en schending van de persoonlijke rechten. Er zijn redenen om aan te nemen dat het even vaak voorkomt bij ouderen als bij andere leeftijdsgroepen. Elk jaar ontvangt het Vlaams Centrum voor Ouderenmis(be)handeling 500 meldingen, maar weinigen durven het geweld aankaarten. Er is met andere woorden een groot ‘dark number’.

Afhankelijkheidsrelatie
Dat kan onder meer verklaard worden door meer afhankelijkheidsrelaties in deze leeftijdsgroep. Men is financieel afhankelijk of afhankelijk van de partner omwille van zorgnoden. Dat maakt het vaak nóg moeilijker om er over te spreken met iemand. 
Uit onderzoek blijkt immers dat slechts de helft van de slachtoffers met iemand praat over incidenten of geweld. Vaak wordt gedacht dat een incident te triviaal was en twijfelt het slachtoffer of het echt als geweld bestempeld kan worden of men wil het zo niet benoemen uit schaamte.

Campagne
Met filmpjes en affiches, waarbij een herkenbaar voorbeeld van geweld wordt getoond, worden ouderen geïnformeerd over het bestaan van 1712 en gesensibiliseerd om geweld bespreekbaar te maken. 

15 juni is World Elder Abuse Awareness Day
Op 15 juni is er de Werelddag rond oudermis(be)handeling (World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD). Het thema van dit jaar onderstreept meer in het bijzonder het belang van het voorkomen van financiële mishandeling. Het 2017 WEAAD-thema gaat op zoek naar effectieve middelen om de bescherming tegen financiële en materiële uitbuiting te versterken, door

  1. kennis en bewustwording over deze vorm van ouderenmis(be)handeling te verbeteren;
  2. om na te denken over manieren hoe we ouderen zelf kunnen betrekken in het stoppen van oudermisbehandeling.

Download de affiche > 

Bekijk de spot op YouTube >

Voor de pers

Kids campagne 2016

Kids campagne 2016